Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) araştırıyor:

TAVSİYE EDİLENLER:

Hangisi?

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KAYIT DIŞI - FATURA KESMEDEN SATIŞ YAPAN ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİNİ ÖNERMİYORUZ. AMAN, SİZ SİZ OLUN, KAYIT DIŞI OLANLARDAN UZAK DURUN.

         Bu konu ile ilgili şikayet ve  mahkeme haberlerini okumak isteyenler, tıklayarak ilgili sayfalarda bu konudaki haberleri okuyabilir, dertlerine çözüm bulabilirler. Şikayet servisi bu işlere bakıyor.
                     T I K L A Y I N   L Ü T F E N

Projelerle ilgili arkadaşlarımız

Mehmet Barak,

Başkan.
1. derecede sorumlu

yönetici

Seyhan Barak, turizmci. Başkanlık Asistanı.

TTKD, standarda uygun
markaları tavsiye
ediyor
* Hem ödül, hem de "Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logosu, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş durumda. TTKD bu haliyle Türkiye' nin önemli referans kurumlarından biri haline geldi. (
tavsiye edilenler sayfasını tıklayın lütfen)

Kamu oyuna " TÜRKİYE HASTANESİ" ve "NİÇİN - NASIL" TÜM TÜKETİCİLERE TAVSİYE ETTİĞİMİZ " İLE İLGİLİ zorunlu açıklama:

Geleneksel olarak " Türkiye'de en az şikayet alan ya da hiç şikayet almayan markalar" tespit edildikten sonra, "buna hak kazanan markalar" seçiminde, Türkiye Hastanesi ile ilgili bir hata yapılmıştır. Düzeltilmesi ve "Yanlış algıdan kurtarılması" için kamu oyuna böyle bir açıklama yapılması zorunlu olmuştur. Türkiye Hastanesi "En az şikayet alan" marka kuruluşlarımızdan birisidir. Bu gerekçe ile , Tüm Tüketicilere 2015 yılı için tavsiye edilmiştir.

Şöyle ki:  Kısa adı TTKD olan Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından, 2015 Nisan ayı içinde Türkiye Hastanesi' ne " Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz-2015" logosunu kullanma hakkı verilmiştir.

Burada
"Gerekçelerimiz kapsamında, İstem dışı, sehven" bir hata(!) olmuştur. Düzeltiyor, hata ve yanlış algı için özür diliyoruz.

Türkiye Hastanesi hakkında  yapılan şikayetlerle ilgili 2015 yılı içinde TTKD dernek  araştırmacılarının, değişik şikayet toplama ve değerlendirme  merkezleri üzerinden yaptıkları araştırma sonuçlarının yayınlanmasında, Türkiye' nin en saygın ve en az şikayet alan TÜRKİYE HASTANESİ için "EN AZ ŞİKAYET ALAN MARKALARDAN BİRİSİ"  yerine " HİÇ ŞİKAYET ALMAYAN MARKA"  katagorisinde  yer verilmiştir.  Halbu ki, araştırma sonuçlarımıza göre, 2014  ile  2015 yılı ilk 4 ay içinde , bir bakıma  "Şikayet toplama ve değerlendirme merkezi" olan ve ülkemize çok önemli katkılarda bulunan  www.sikayetvar.com web sitesine   toplam 9 şikayet bildirimi yapılmıştır. Bu şikayetler, muayene ücreti ve doktorların ilgisizliği ile ilgilidir. Türkiye Hastanesi yetkilileri bazı şikayetleri cevaplamışlar "..Hasta ve hasta yakınlarının öneri, şikâyet ve memnuniyetlerini bizlerle paylaşmalarını, hizmet kalitemizi arttırmak ve çalışmalarımızda daha da verimli olmak adına bize sunulmuş bir fırsat olarak görmekteyiz. Sizlerin de desteğiyle bu hizmet kalitemizi sürekli kılabilmek asıl amacımızdır. Bu sebeple sizlerin memnuniyeti bizlerin memnuniyetidir.." şeklinde görüş bildirmişlerdir.

TTKD için de esas olan
"müşteri mutluluğunu" artırmaktır. Unutmamak gerekir ki,ülkemiz henüz "Gelişmekte olan" bir ülkedir. Bizim de dileğimiz, 2023, Cumhuriyetimizin 100.Yılında, "Gelişmiş ülke" katagorisinde yer almak, tüm kurum ve kuruluşlarımız, STK' larımızla ," en az hata yapan, tüketicileri tüm koşullarda mutlu eden" bir devlet olmamıza katkı sağlamaktır.

Hepimiz bu mantıkla çalışmalıyız. Biz
TTKD olarak, "Tavsiye" logolarımızla, ödüllerimizle ya da açtığımız davalarla, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak ve "tüketicileri her koşulda mutlu edecek" marka yaratmak için çalışıyoruz.. Bazı hatalarımız oluyorsa da, bunları asgari seviyeye indirmek, kendimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz.

www.sikayetcar.com web sitesinde Türkiye  Hastanesi ile ilgili yayınlanan 9 adet şikayet ile ilgili, "GÖRMEZDEN GELME" şeklinde yorumlanacak, bir çok gazetede yer alan, istem dışı, sehven yapılan bu hata için kamu oyu önünde  özür diliyor, Türkiye Hastanesi ' nin son iki yıl içinde " Hiç şikayet almayan" değil, "Şikayet alan" fakat, " en az şikayet alanlardan birisi" olduğundan, "En Az Şikayet Alan Markalardan birisi" olarak, 2015 yılında kamu oyuna ilan ettiğimizi duyuruyoruz.

*Türkiye Hastanesi ( 9 şikayet)
*Acıbadem Hastanesi (736 şikayet)
*Lokman Hekim Hastanesi( 67 şikayet)

*Medical Park Hastanesi (617 şikayet)
*Ümraniye devlet hastanesi( 37 şikayet)

*Memorial Hastanesi( 214 şikayet
------------

Diğer benzer şikayet sayıları ile ilgili lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
https://www.sikayetvar.com/turkiye-hastanesi


İlgili arkadaşlarımıza aşağıdaki telefon ve e-mail adresiyle ulaşabilirsiniz:

 

  * Sabit hat ve diğer telefonlar:
 
  0212 210 97 87

 

  *e-mail adresi: tuketicilerikoruma@yahoo.com

sikayetler1@gmail.com

TTKD Başkanı,  aldatılmış ve canı yanmış tüketiciler için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Kendi avukatınız olun, aldığınız hukuksal destekle "tüketici mahkemesinde açtığınız davayı" kazanabilirsiniz!

 

 6098  sayılı Borçlar Kanunu,  MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

 

   "M.Barak ne diyor ?"
sayfasını tıklatın,
 okuyun lütfen

Genel Kurula Çağrı:


Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği' (TTKD)nin olağan genel kurulu, 29 Ağustos 2015 tarihinde  yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, en geç 60 gün içinde yapılması zorunlu olan genel kurulumuzun, 24 Ekim 2015 tarihinde Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, kat 13, No:2353 adresinde yapılacağı ilan olunur.

Gündem aşağıdaki gibidir:
1-Açılış ve yoklama

2-Divanın oluşturulması

3-Atatürk ve Türk büyükleri için saygı duruşu

4-Faaliyet raporunun dernek başkanı tarafından okunarak  gelir gider hesaplarının sunulması, görüşülmesi

5-Denetim kurulu raporunun okunması

6-Sunulan raporlar hakkında üyelerin görülerinin alınması

7-Oylamaya geçilmesi, ibranın
 görüşülmesi-oylanması, sonucun, bir başkan ve iki üyeden oluşan   divan heyeti tarafından kayıt altına alınması

7-Yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin yapılması, aday olanların isimlerini listelere kaydettirmeleri

8- Yönetim ve denetim kurullarına toplam 16 kişilik, 5 asil+5 yedek üye ile yönetim kuruluna ve yine 3 asil + 3 yedek denetim kuruluna üye seçimlerinin yapılması

9- Seçilen yeni yönetim adına yeni bütçenin sunulması, görüşülüp karara bağlanması

10- Dilek, temenniler ve kapanış

 

 

 

FLAŞ...FLAŞ...
ÖNEMLİ YARGITAY KARARI 1:

Binlerce devre tatil sözleşmesini fesih ettirecek Yargıtay kararı:

*"Hediye tatil" diye farklı dönem ve farklı ünitelerde kullandırılan "devre tatil hakkı", tecrübe ve muayene edilmiş sayılmıyor. Tüketicileri koruma derneği hukukçularının zaferi.. Lütfen tıklayın..

FLAŞ...FLAŞ...ÖNEMLİ YARGITAY KARARI 2:
TTKD, Kuşadası Yalova Termal ile ilgili Yargıtay'dan karar
çıkartı:
 "GÖREVLİ MAHKEME TÜKETİCİ"
Lütfen tıklayın
Sayfa  1
sayfa  2

 

Prestij İnşaat ..AŞ  avukatı, ihtarname gönderdi.
*
Üyelerimizin dikkatlice okuması ve buna göre fikir geliştirmesi gerekiyor:
Okumak için tıklayın. PDF formatındadır.
Sayfa 1
Sayfa 2
Sayfa 3

Flaş...Flaş..Flaş...99 yıllık devre tatil satan Prestij İnş. Tur. San. ve Tic. AŞ  adına, Prestij Club tesisi için alınmış her hangi bir tapu olmadığı ortaya çıktı..
Binlerce tüketiciye , "tapu alınmadan yapılan Prestij Club tesisi üzerinden " şirket adına  yıllık 180.00 EURO gider paylı, yaklaşık 48.000.00 TL karşılığı EURO bazında 99 yıllık devre tatil sözleşmesi imzalatmışlar...Binlerce  EURO peşin alınan paralar hariç...Şirket yöneticileri bize, lütfen bunun "yanlış olduğunu" söylesinler...Hayret ..Hayret...*Tüketicilere, açtıkları davaları kazandıracak belgeler, Karabük Tüketici Mahkemesi' nde ortaya çıktı...

*Prestij inşaat adına Tapu kaydı yokmuş! Tapusu başkalarının adına olduğundan, Prestij İnşaat adına alınmış bir tesis iskan belgesi yok... 48.000 TL genel gider aidatından kurtulmanın tam zamanı mı yoksa!...Tapu yok ise, inşaat da kaçak! Yok, yok..Tam olarak öyle değil..Şimdi orada farklı bir şirket olan Ebcin Pazarlama....Ltd. Şti adına Göl evleri projesi yürütülüyor..İnşaat halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müteşarlığı' ndan  izin yok! İzin almak, 36 ayda bitirme koşullu sigorta yaptırtmak ve  en önemlisi "Sözleşme kurma izni " 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun emri !  Ama yoooook! Kanun emri de ne demekmiş? Bunu da nereden çıkarttınız? Burası Türkiye mi? Kanun TBMM' sinde  mi çıkmış?  Doğrumu bu? Şaka mı yapıyorsunuz? Hakim ne der? Paralel yürüme, eğri yürü!

YALOVA TERMAL PALAS PROJESİNDE "SARAY" GİBİ FOTOĞRAFLARA BAKIP ALDANAN TÜKETİCİLERE YENİ HABER: Önce 1/52 haftalık daireler oldu; şimdi de bir OTEL! Vay be! Bir haftalığına rezervasyon lütfen....

 

 

 

Adresimiz: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:13, No:2353 , Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL

web: www.ttkd.org.tr     e-mail:tuketicilerikoruma@yahoo.com        Tel :  0212 210 97 87

Bu web sitesi, Mehmet Barak  tarafından gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. İzinsiz alıntı yapılamaz