HİTİT AYAŞ, TÜKETİCİDEN TOPLADIĞI PARALARLA, ÖNCE KENDİNE OTEL BENZERİ TESİS KURMUŞ...VAY BE, NELER OLUYORMUŞ, BU MEMLEKETTE..

*İşte aldatma yolları...Bunlar da oluyormuş!
*Hitit Ayaş, tüketici Kerim Öztoy'a, "3 yılda devremülkünü yapıp teslim edeceğiz" diye parasını aldı, fakat, "şirket, kendisine otel yapıp", tüketicilere satılan devremülkler için, hisseli tapusunu verdiği boş arsaya temel bile atmadı. Paraları, kendisine otel yapmak için kullanmış! Vay be!

*Kerim Oztoy, kısa adı TTKD olan Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği' nden aldığı hukuksal destekle açtığı davayı kazandı ve ödediği parayı mahkeme  kararı ile icra koyarak tahsil etti.

* TAPUYU DA İPTAL ETTİRDİ....

İşte karar:


"...Davacıya 14.000,00-TL karşılığında devre mülk satışının yapıldığı, sözleşmenin 5. maddesinde tesisin 13 .09.2017 tarihine kadar tamamlanacağı ve teslim edileceğinin belirtildiği. davacıya tesisin yapılacağı 905 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 1/24 hissesinin tapuda devir edildiği, Güdül Belediye Başkanlığı'na yazılan müzekkereye verilen 22.12.2017 tarihli cevapta parsel üzerinde herhangi bir yapılaşmaya başlanmadığının belirtildiği, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu'nun 50/9 madde-fıkrasında; "devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir ve teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkının olduğunun, sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcının sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebileceği, ancak satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyeceği. 50/1 O madde-fıkrasında; devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemeyeceğinin belirtildiği, bu durumda davalı şirket tarafından davaya konu tesisin yasada ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde tamamlanarak davacıya teslin1 edilmediği anlaşıldığından. davacının davasında haklı olduğu kanaatine varılarak sübut bulan davanın kabulüne karar verilmiştir....”

 

*Kerim Öztoy, "bilinçli bir tüketici" kimliğiyle, TTKD' den aldığı hukuksal destek sayesinde, kendisine "tapu çıkartılmasına(resmi satış yapılmasına" rağmen, 3 yıldan fazla oyalan ve aldatan şirket yöneticilerini mahkemede yendi; davayı kazandı. Verilen tapuyu iptal ettirdi.  Ödediği parayı da, en yüksek banka faiziyle tahsil etti., İşte bu zaferin hikayesi.. Belgelerle sunuyoruz.

Önce bu dilekçeyi yazdı...Benim sorunumu çözün, dedi..İşte dilekçe özü:

"HİTİT AYAŞ TERMAL SAĞLIK İNŞAAT ORGANİZASYON EMLAK GIDA TAŞIMACILIK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE..

BALGAT-ÇANKAYA/ANKARA

 

 KONU: Sözleşme Numarası İD 022403 olan Devre Tatilimi;  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun İlgili Maddelerince ve aşağıda belirttiğim durumlara istinaden Cayma Hakkımı Kullanmak istiyorum

     Sözleşme Numarası İD 022403, vadi 1. Blok,  4.kat, dönem tarihi  27.05.<->10.06, oda sayısı 1+1, kişi sayısı 4+1 olan devre mülkü 13.09.2014 tarihinde tarafınızdan almış bulunmaktayım.

  Şahsım olarak K.Maraş/Elbistan İlçesinde ikamet etmekteyim. Afşin Elbistan Linyit İşletmesi Bünyesinde Maden Mühendisi Olarak çalışmaktayım. İşlerim dolayısı ile 11-12-13/09/2014 tarihlerinde mesai arkadaşım Hulusi DAŞGIN ile Ankara’da bulunmakta idim. Acenteniz olan ADA GRUP’ un Kızılay İş Merkezine ait kapalı otoparkta görevlendirdiği kişiler tarafından 13.09.2014 tarihinde Ankara İli, Ayaş Mevkiinde bulunan Hitit Ayaş Termal tesisine günübirlik gezi amacı ile davet edildik ve gittik. Gün içerisinde firma sahibiniz MEHMET ALİ DOĞAN’ ın katıldığı, acente görevlileriniz ve soyadını hatırlamadığım şuanda bünyenizde çalıştığını bildiğim, bize müdür olarak tanıtılan RECEP ve stant görevlisi  ANIL AĞBABA tarafından bize yapacakları proje anlatıldı ve tanıtıldı. Biz o gün şahsım 14000 TL Nakit ödeme yaparak 2 haftalık, Arkadaşım Hulusi DAŞGIN ise 10000 TL karşılığı 1 haftalık devre tatil alarak gerekli işlemleri yaptık. Sözleşme imzalama esnasında devre tatilin dönemine baktığımda “27.05.<->10.06” tarihlerini gördüm, yetkili arkadaşlara benim bu tarihi kullanmamım imkansız olduğunu eşimin Kamuda Sınıf Öğretmeni olduğunu bu dönemde okulların açık olduğunu eşimin çalıştığını ve kullanamayacağımı ben bu devre tatili yaz döneminde eşim tatile girdiği dönemde kullanmak için almaya karar verdiğimi belirttim arkadaşlara Temmuz Dönemine ait tarih yazmalarını istedim, fakat işlem yapan arkadaşlar;  “Bu tarihleri formalite olarak yazıyoruz, telefon açtığınızda 2 hafta istediğiniz zaman yapabilirsiniz” beyanında bulundular. Sözleşme imzalanma aşamasında bana dönem değişikli istediğimde ekstra fark verileceği yönünde hiçbir beyanda bulunmadılar. Olası bir durumda bu olayların yargıya taşınmasında birlikte olduğum HULUSİ DAŞGIN bu duruma şahitlik edecektir.

     Zaman ilerledi ADA GRUP bünyesinde çalışan Recep isimli kişi ile iletişim kurdum 2014 yaz döneminde devre tatili kullanmak istedim, RECEP isimli çalışan sözleşmede yazılı olan “27.05.<->10.06” tarihleri dışında kullanamayacağımı diğer aylarda kullanmam için fark vermem gerektiğini söyledi. Bana satış esnasında böyle demediklerini söyledim fakat sistem değişti gibi sözlerle beni sürekli oyaladılar, bu durum beni bu devre tatilden iyice soğuttu , RECEP denilen kişiye burayı satmasını istedim buda çözüm olmadı.  Belli süre sonra  bana bu devre tatili satan ADA GRUP çalışanlarından kimseye ulaşamadım, telefonlarına başka kişiler çıktı, ilerleyen zamanda da “böyle bir numara kullanılmamaktadır” cevabını aldım ve bana ayıplı mal satımına aracılık eden  ADA GRUP’ dan kimseye ulaşmam mümkün olmadı.

           Bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca, HİTİT AYAŞ TERMAL SAĞLIK İNŞAAT ORGANİZASYON EMLAK GIDA TAŞIMACILIK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak tarafınıza  0312 4731790 numaralı telefondan birçok kez ulaştım, durumlarımı mağduriyetimi anlattım, ADA GRUP firması ile sorunlar yaşandığını ve  yollarınızı ayırdığınızı telefonda söylediniz. Telefon kayıtlarında mevcuttur.

    Vereciğiniz bir isime vekâlet vererek tarafınıza tapu yu devir etmeyi ve aşağıda verdiğim ıban numarama ödemiş olduğum 14000 TL’ nin iadesini talep ediyorum.

      Gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’ e, Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e, şahitlerim ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Tüketici Hakem Heyetine başvuracağımı bilgilerinize sunarım. ..Kerim ÖZTOY

Bu dilekçeyi dikkate almadılar...Kerim Öztoy, kendisini dikkate almayan bu şirketi, işte böyle mahkemeye  verdi. Mahkeme kararı, 3 sayfadan ibaret.
Sol tarafta görülüyor.

*Mahkeme kararı, 6502 sayılı TKHK'na yazdığı gibi, "36 ayda inşaatın bitirilmemesi" şeklindeki "kanun şartı" ile tüketici lehine, "Sözleşmeyi fesih" ve "Tapuyu da iptal" etti.

Kerim Öztoy'un dava açıldıktan
sonraki, karar verilmezden önce  durum tespiti,
"gelen tapu ve yapı ruhsatı kayıtlarına göre, aşağıdaki şekilde" oldu.


1- Tarafıma ait tapu ya ait bilgiler, Ada No: 905 Parsel No: 5 olup, Güdül Belediyesi Fen işlerinden gelen yapı kullanım izini Ada No: 904 parsel no:1 olarak gönderilmiştir.

Güdül Belediyesi Fen İşlerini aradım ve Ada No: 905 Parsel No:5 olan yerin tamamlanmadığını beyan ettiler Telefon: 0 312 728 10 86 / 128

 

Tarafıma verilen tapu arsa payı ve apart otel ünite olarak verilmiş olup, sözde bana ait olduğu söylene ada no 904 parsel 1 olan yer apart otel olarak yapı kullanım izini almıştır… Fen işlerinden gelen yapı kullanım izini 12. Madde belgeye esas ruhsat halen 8. Madde Tadilat kutucuğu işlenmiştir.

1-13.09.2017 tarihli mahkemede Fen işleri müdürlüğüne yapı kullanım izin belgelerine ait bilgi istenmiş fakat bana ait olan parsel ve ada no belirtilmemiştir. Bu sebeple tapumda yazılı olan yere ait yapı kullanım izini ile ilgili bilgi gelmemiştir.

 

2- Devre mülk sözleşme imzaladığım tarih 13.09.2014 . 3 yıl sürede tamamlatılacağı yazılmakta.  Tarafıma imzalatılan sözleşme madde 7.1 de satıcının taahhüdü bölümünde devre mülkü belirtilen sürede tamamlamaması halinde, alıcının talebi doğrultusunda ödenen ücretin yasal faizi ile birlikte iade edeceği yazmaktadır.

 

3- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

MADDE 50- (9) Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder

 

4- Mahkeme Açıldığında Karşı taraf 14 günlük sürede hiçbir gerekçe ile karşılık vermedi bu sürede başvuru yapmadığı için davayı kabül etmiş sayılmaz mı? .

Davacı: Kerim ÖZTOY

 

 

Kerim Öztoy, tapuyu da iptal ettirdi.

Meğer, tüketiciye verdikleri tapu üzerinde hiç bir inşaat yapmamışlar.  İnşaatın tamamlanmamış olması" sözleşme fesih sebebi" sayılıyor. Davayı
bu şekilde kazandık.

İşte Kerim Öztoy'un , kısa adı TTKD olan Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'ne gönderdiği teşekkür mektubu:

 

 

 

 

 

 

Teşekkürler…

        " Merkezi Ankara’da olan  Hitit- Ayaş Devre tatil merkezinden, 2013 Eylül ayında almış olduğum devre tatil ile devre tatil mağdurları kervanına bende katılmışım. Yıllar geçti ve devre tatilimiz bize teslim edilmedi.

         Birçok yazı evrak gönderdiler fakat hiçbiri gerçeği yansıtmamaktaydı. Devre tatil tamamlanmadığı için ödediğim ücreti istedim ve her seferinde ciddiye alınmayan tavırlar ile karşılaştım. Bu beni çok rahatsız etmişti yılmamalıydım bunun bir çözümü olmalı diye düşünürken, sosyal medya aracılığı ile karşıma Tüm Tüketicileri Koruma Derneği  çıktı ve bu dernek ile  yolumuz 2017 mart ayında kesişti. İlk iletişimimiz taraflarına gönderdiğim E posta ile başladı.

         Sonrasında Sayın; Mehmet BARAK bey’in  dönüş yapması ile insanları sömüren, dolandıran bu kişilerle hukuk mücadelemiz başladı. Mart 2017 tarihinde başlattığımız mücadelemiz,  şubat 2018 itibarı ile mahkemece karar bağlandı ve ödemiş olduğum tüm ücretim yasal faizi ile birlikte 28.02.2018 tarihinde tarafıma ödendi.

 1 yıl süren bu hukuk mücadelesinde  en başta Sayın; Mehmet BARAK bey olmak üzere , Tüm Tüketicileri Koruma Derneği   ekibine bu emeği karşısında  göstermiş olduğu  ilgi alaka ve özverili desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum…"

 

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18 - 0535 013 35 40 (WhatSapp)
 
http://www.ttkd.org.tr   e-posta:  tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Tüm evraklarınızı WhatSapp üzerinden atabilir, anlık görüşmeler yapabilirsiniz